​Konference byla uskutečněna za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2015 – Program EFEKT. 


          Mezinárodní konference práce pod napětím Sokolnice 2015

Výměna zkušeností v oblasti prací prováděných pod napětím na nízkém, vysokém a velmi vysokém napětí.


Datum konání: 22. – 23. 9. 2015


Organizátoři:

Střední škola elektrotechnická a energetická, příspěvková organizace, 664 52 Sokolnice 496, IČ: 00380407

Český svaz zaměstnavatelů v energetice (ČSZE), Partyzánská 7, 170 00 Praha 7, IČ: 18631584


Místo konání:

Konference - „Orlovna“ Telnice – konferenční sál, Masarykovo nám. 7, 664 59 Telnice

Praktické ukázky - ISŠ, Sokolnice 496, 664 52 Sokolnice
International Conference Live Working Sokolnice 2015

Exchange of experience in the field of live working on low, high, and very high voltage.


Conference date: 22. – 23. 9. 2015


Organizers: 

Integrated upper secondary school Sokolnice, 664 52 Sokolnice 496, IČ: 00380407

Czech Association of Energy Sector Employers (ČSZE), Partyzánská 7, 170 00 Praha 7, IČ: 18631584


Venue: 

Conference - „Orlovna“ Telnice – conference hall, Masarykovo nám. 7, 664 59 Telnice, CZECH REPUBLIC

Practical demonstrations - ISŠ, Sokolnice 496, 664 52 Sokolnice, CZECH REPUBLIC