Ubytování


Hotel Rustikal (Hustopeče): http://www.rustikal.cz/ 

(Aktualizace - hotel Rustikal je již v tuto chvíli obsazen, pro nově přihlášené bude zajištěn penzion v blízkosti hotelu v podobné cenové relaci).

nebo

Hotel Centro (Hustopeče): http://www.centro.cz/


Není zahrnuto v účastnickém poplatku. Účastníci provedou objednávku ubytování prostřednictvím elektronické přihlášky.

 • Ceny ubytování
  • hotel Rustikal (Hustopeče), dvoulůžkový pokoj: 750 Kč (30 EUR)/ 1 os. na pokoji, 500 Kč (20 EUR)/ 2 os. na pokoji (cena za osobu a noc)
  • hotel Centro (Hustopeče), dvoulůžkový pokoj: 1590 Kč (64 EUR)/ 1 os. na pokoji, 1990 Kč (80 EUR)/ 2 os. na pokoji (cena za pokoj a noc)

Ceny  v EUR jsou pouze orientační, při platbě v EUR bude částka přepočítána dle aktuálního kurzu.


Storno podmínky:

Zákazník má právo od smlouvy odstoupit i bez udání důvodu, nejpozději však do 30 dnů před objednaným termínem, výhradně písemnou formou. Při úplném nebo částečném zrušení objednaných služeb z důvodu jiného než z vyšší moci, bude objednavateli účtován stornovací poplatek ve výši:

 • 29 – 15 dnů před nástupem 25%

 • 14 – 7 dní před nástupem 50%

 • 6 – 1 den před nástupem 80%

 • v den nástupu 100%Accommodation


Hotel Rustikal (Hustopeče): http://www.rustikal.cz/en/

or

Hotel Centro (Hustopeče): http://www.centro.cz/en/


Accommodation is not included in the participation fee. Participants will make a reservation of accommodation through the application form.

 • Accommodation rates:
  • hotel Rustikal (Hustopeče), double room: 750 CZK (30 EUR)/ 1 person per room, 500 CZK (20 EUR)/ 2 people per room (rates for 1 person and night)
  • hotel Centro (Hustopeče), double room: 1590 CZK (64 EUR)/ 1 person per room, 1990 CZK (80 EUR)/ 2 people per room (rates for 1 room and night)

Rates in EUR are only tentative, during a payment in EUR the account will be recalculated according to an actual exchange rate.


Cancellation Policy:

The customer has the right to withdraw from the contract also with no reason, but at the latest 30 days before the date of arrival. The cancellation must be made in a written form. The full or partial cancellation of ordered services from other reasons than Force Majeure will be charged by a cancellation fee:

 • Cancellations made 29 – 15 days prior to the date of arrival will incur a 25% charge.
 • Cancellations made 14 – 7 days prior to the date of arrival will incur a 50 % charge.
 • Cancellations made 6 – 1 day prior to the arrival date will incur an 80 % charge.
 • Cancellations made at the arrival date will incur a 100 % charge.