Program

Úterý 18. 9. 2018

8:30 hod.

9:00 hod.

prezence účastníků

Orlovna Telnice

9:00 hod.

9:15 hod.

slavnostní zahájení

Orlovna Telnice

9:15 hod.

12:10 hod.

referáty

Orlovna Telnice

12:30 hod.

13:30 hod.

oběd

SŠEE Sokolnice

14:00 hod

16:00 hod.

praktické ukázky PPN nn

SŠEE Sokolnice

18:00 hod.

00:00 hod.

neformální společenský večer

Hotel Rustikal

(Hustopeče)


Středa 19. 9. 2018

9:30 hod.

12:30 hod.

praktické ukázky PPN vn

SŠEE Sokolnice

12:30 hod.

13:30 hod.

oběd, slavnostní ukončení

SŠEE Sokolnice

13:30 hod.

15:00 hod.

prohlídka školicího střediska

SŠEE SokolnicePotvrzené konferenční příspěvky: 

 • Činnost CIGRE WG B2.64 - Kontrola a testování zařízení a školení pro práci pod napětím na VN

mag. Viktor Lovrenčić, univ.dipl.ing.el. (C&G d.o.o., Slovinsko)

Ana Lovrenčič (C&G d.o.o., Slovinsko)

 • Práce pod napětím – Aktuální stav využití a perspektivy

Ing. Václav Žid (ČEZ Distribuce, a. s., ČR)

 • Organizace prací pod napětím v Německu

Dipl.-Ing. (FH) Klaus Dütsch (Bayernwerk Netz GmbH, Německo)

 • Vision Zero a přehled multidisciplinární preventivní práce ISSA

Martina Hesse-Spötter (ISSA Electricity Section, Německo)

 • Kvalita dodávek elektřiny

Ing. Petr Skala, Ph.D. (EGÚ Brno, a. s., ČR)

 • Práce pod napětím 22 kV

Martin Schlinger (E.ON Servisní, s. r. o., ČR)

 • Konstrukce a měření plošin pro PPN do 1 kV

Zbyněk Tomášek (ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o., ČR)


Praktické ukázky PPN nn:

 • Instalace a parametrizace měření kvality napětí přenosným PQ monitorem MEg38/C (Měřící Energetické Aparáty, a.s. + SOUE Plzeň, ČR)
 • Možnosti evakuace zraněného montéra z podpěrného bodu (SINGING ROCK s.r.o., ČR)
 • Provádění ořezů větví stromů v blízkosti činného vedení (HUBIX Sp. z o.o., Polsko)
 • Montáž odbočné spojky CELLPACK H5-SYS (SŠEE Sokolnice, ČR)
 • Stříhání (přerušení) nezajištěného kabelu VN (ELTECH CZ, s. r. o.  + SOŠE, COP Hluboká n. Vltavou, ČR)
 • Měření izolačního stavu pracovní plošiny VN (E.ON Servisní, s.r.o., ČR)


Praktické ukázky PPN vn:

 • Montáž trvalého flexi bodu do vedení a manipulace ze země (E.ON Servisní, s.r.o., ČR)
 • Montáž odpojovače DRIBO Flr  pro montáž do vedení a manipulace ze země (ČEZ Distribuce, a. s., ČR)
 • Údržba US DRIBO Flc GB pod konzolí „4 vodič VN-SDOK“ (E.ON Servisní, s.r.o., ČR)
 • Montáž ochran ptactva s oddálením optického vedení (ČEZ Distribuce, a. s., ČR)
Program 


Tuesday 18th September 2018

8:30

9:00

Registration of participants

Orlovna Telnice

9:00

9:15 

Opening

Orlovna Telnice

9:15

12:10 

Conference papers

Orlovna Telnice

12:30

13:30 

Lunch

SŠEE Sokolnice

14:00

16:00 

Onsite demonstration low voltage

SŠEE Sokolnice

18:00

00:00 

Informal diner

Hotel Rustikal

(Hustopeče)


Wednesday 19th September 2018

9:30

12:30

Onsite demonstration high voltage

SŠEE Sokolnice

12:30

13:30 

Lunch, closing

SŠEE Sokolnice

13:30 

15:00 

SŠEE training centre exhibition

SŠEE SokolniceConfirmed conference papers: 

 • Activities of CIGRE WG B2.64 - Inspection and Testing of Equipment and Training for Live-Line Work on Overhead Line

mag. Viktor Lovrenčić, univ.dipl.ing.el. (C&G d.o.o., Slovenia)

Ana Lovrenčič (C&G d.o.o.,Slovenia)

 • Live Working - Current state of use and perspective

Ing. Václav Žid (ČEZ Distribuce, a. s., Czech Rep.)

 • Organization of Live Working in Germany

Dipl.-Ing. (FH) Klaus Dütsch (Bayernwerk Netz GmbH, Germany) 

 • Vision Zero and an overview of ISSA’s multidisciplinary prevention work

Martina Hesse-Spötter (ISSA Electricity Section, Germany)

 • Quality regulations of electricity supplies

Ing. Petr Skala, Ph.D. (EGÚ Brno, a.s., Czech Rep.)

 • Live Working 22 kV

Martin Schlinger (E.ON Servisní, s. r. o., Czech Rep.)

 • Construction and measurement of platforms for Live Working up to 1 kV

Zbyněk Tomášek (ROTHLEHNER s.r.o., Czech Rep.)


Practical demonstration LV:

 • Installation and parameterization of voltage quality measurement with a portable PQ monitor MEg38/C (Měřící Energetické Aparáty, a.s.  + SOUE Plzeň, Czech Rep.)
 • Options of evacuation of an injured mechanic from a jacking point (SINGING ROCK s.r.o., Czech Rep.)
 • Trimming the tree branches in the vicinity of  live line (HUBIX Sp. z o.o., Poland)
 • Construction of a dividing box CELLPACK H5-SYS (SŠEE Sokolnice, Czech Rep.)
 • Cutting (disconnecting) an unsecured MV cable (ELTECH CZ, s. r. o.  + SOŠE, COP Hluboká n. Vltavou, Czech Rep.)
 • Measurement of insulation state of MV insulating machine (working platform) (E.ON Servisní, s.r.o., Czech Rep.)


Practical demonstration HV:

 • Construction of a live line flying section and opening/closing with telescopic rods (E.ON Servisní, s.r.o., Czech Rep.)
 • Construction of DRIBO Flr  isolator for the constructions on the line and opening/closing with telescopic rods (ČEZ Distribuce, a. s., Czech Rep.)
 • Maintenance of US DRIBO Flc GB under the console/cable hanger/supporting bracket/suspension bracket „4 conductor MV-SDOK“​ (E.ON Servisní, s.r.o., Czech Rep.)
 • Installing bird protection while distancing optical cables (ČEZ Distribuce, a. s., Czech Rep.)