Program

Úterý 22. 9. 2015

8:30 hod.

9:00 hod.

prezence účastníků

Orlovna Telnice

9:00 hod.

9:15 hod.

slavnostní zahájení

Orlovna Telnice

9:15 hod.

13:30 hod.

referáty

Orlovna Telnice

13:30 hod.

14:00 hod.

oběd

ISŠ Sokolnice

14:00 hod

16:00 hod.

praktické ukázky PPN nn

ISŠ Sokolnice

18:00 hod.

00:00 hod.

neformální společenský večer

Hotel Rustikal

(Hustopeče)


Středa 23. 9. 2015

9:30 hod.

12:30 hod.

praktické ukázky PPN vn

ISŠ Sokolnice

12:30 hod.

13:30 hod.

oběd, slavnostní ukončení

ISŠ Sokolnice

13:30 hod.

15:00 hod.

prohlídka školicího střediska

ISŠ Sokolnice


Potvrzené konferenční příspěvky: 

 • Školení a implementace metod práce pod napětím ve Slovinsku a v Chorvatsku

  mag. Viktor Lovrenčić, univ.dipl.ing.el. (C&G d.o.o.,Slovinsko)

  Zdenko Miletić, dipl.ing.el. (HEP NOC, Chorvatsko)

  Matjaž Lušin, dipl.ing.el. (C&G d.o.o., Slovinsko)

 • PPN ve Skupině ČEZ (plánování, výsledky, zkušenosti)

      Ing. Václav Žid (ČEZ Distribuční služby, s.r.o., ČR)

 • Regulace kvality dodávek v německé distribuční soustavě – vliv na práci pod napětím

      Dipl.-Ing. (FH) Klaus Dütsch (E.ON Bayernwerk AG, Německo) 

 • Práce pod napätím vykonávané v Stredoslovenskej energetike-Distribúcia, a.s., (SSE-D, a.s.)

       Ing. Peter Pokorný (SSE-Distribúcia, a.s., Slovenská republika)​

 • Kvalita dodávek elektřiny z pohledu ERÚ

       Ing. Jan Šefránek, Ph.D. (Energetický regulační úřad, ČR)

 • Elektricky izolovaná helma s integrovaným obličejovým štítem proti účinkům elektrického oblouku ​ 

      Grzegorz Matusiak, Michał Włodarczyk (HUBIX Sp. z o.o., Polsko)


Praktické ukázky PPN nn:

 • Zapojení a použití soupravy monitoru vývodu MEG 71 (MEGA, a.s., ČR)

 • Čištění elektrického zařízení vn metodou na sucho (SOŠ a SOU Plzeň, ČR)

 • Ochrana cizích osob (SOŠE COP Hluboká n. Vltavou, ČR)

 • Výměna výkonových pojistek pod proudovým zatížením (SŠEE Sokolnice, ČR)

 • Připojení odběratelů pod proudovým zatížením (GA Energo technik, s.r.o., ČR)


Praktické ukázky PPN vn:

 • Výměna podpěrného izolátoru metodou na vzdálenost (ČEZ Distribuční služby, s.r.o., ČR)

 • Odpojení odbočky pod zatížením metodou na vzdálenost (ČEZ Distribuční služby, s.r.o., ČR)

 • Výměna podpěrného izolátoru metodou v dotyku (E.ON Servisní, s.r.o., ČR)

 • Rozpojení flexibilního místa pod zátěží metodou v dotyku (E.ON Servisní, s.r.o., ČR)

Program 


Tuesday 22th September 2015

8:30

9:00

Registration of participants

Orlovna Telnice

9:00

9:15 

Opening

Orlovna Telnice

9:15

13:30 

Conference papers

Orlovna Telnice

13:30

14:00 

Lunch

SŠEE Sokolnice

14:00

16:00 

Onsite demonstration low voltage

SŠEE Sokolnice

18:00

00:00 

Informal diner

Hotel Rustikal

(Hustopeče)


Wednesday 23th September 2015

9:30

12:30

Onsite demonstration high voltage

SŠEE Sokolnice

12:30

13:30 

Lunch, closing

SŠEE Sokolnice

13:30 

15:00 

SŠEE training centre exhibition

SŠEE Sokolnice


Confirmed conference papers: 

 • Slovenian and Croatian Training Experience and Methodologies for Live Working Implementation

       mag. Viktor Lovrenčić, univ.dipl.ing.el. (Technical manager, C&G d.o.o., Slovenia)

       Zdenko Miletić, dipl.ing.el. (Headmaster, HEP – Nastavno obrazovni centar (HEP NOC), Croatia)

       Matjaž Lušin, dipl.ing.el. (Project manager, C&G d.o.o., Slovenia)

 • Live Working in the ČEZ group (planning, results, experience) 

      Ing. Václav Žid (ČEZ Distribuční služby, s.r.o., Czech Rep.)

 • Quality Regulation in German Distribution Networks – Effects on Live Working 

       Dipl.-Ing. (FH) Klaus Dütsch (E.ON Bayernwerk AG, Germany) 

 • Live Working in the SSE-D, a.s. (SSE-D, a.s.) 

       Ing. Peter Pokorný (SSE-Distribúcia, a.s., Slovakia)

 • Quality Regulation from the View of Energy Regulatory Office (Czech Rep.)

       Ing. Jan Šefránek, Ph.D. (Energy Regulatory Office, Czech Rep.)

 • Electrically Insulating Helmet with Integrated Anti Arc-flash Face Shield 

​      Grzegorz Matusiak, Michał Włodarczyk (HUBIX Sp. z o.o., Poland)


Practical demonstration LV:

 • Connection and Application of the Set Monitor Outlet MEG 71 (MEGA, a.s., Czech Rep.)

 • Dry Cleaning of Electrical Equipment (Medium Voltage) (SOŠ a SOU Plzeň, Czech Rep.)

 • Protection of Foreign Persons (SOŠE COP Hluboká n. Vltavou, Czech Rep.)

 • Exchange of Capacity Fuse during Current Load (SŠEE Sokolnice, Czech Rep.)

 • Connection of Consumers during Current Load (GA Energo technik, s.r.o., Czech Rep.)


Practical demonstration HV:

 • Exchange of the Supporting Insulator using the Methods of Distance

      (ČEZ Distribuční služby, s.r.o., Czech Rep.)

 • Disconnection of the Branch Line durinG Load using the Methods of Distance 

      (ČEZ Distribuční služby, s.r.o., Czech Rep.)

 • Exchange of the Supporting Insulator using the Methods of Contact

      (E.ON Servisní, s.r.o., Czech Rep.)

 • Disconnection of the Flexible Point during Load using the Methods of Contact

      (E.ON Servisní, s.r.o., Czech Rep.)