O konferenci


Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace ve spolupráci s Českým svazem zaměstnavatelů v energetice si Vás dovoluje pozvat na Mezinárodní konferenci práce pod napětím Sokolnice 2018, která se uskuteční ve dnech 18. – 19. 9. 2018 v Sokolnici a v Telnici.


Konference je zaměřena na mezinárodní výměnu zkušeností mezi odborníky v oblasti práce pod napětím a zvyšování specializace zaměstnanců, kteří se v energetice věnují pracím prováděným pod napětím. Zároveň se v rámci České republiky jedná o ojedinělou událost, jiná srovnatelná vzdělávací akce s podobným zaměřením se v ČR nekoná.

Konference se zaměří nejen na teoretické přednášky, ale především na praktické ukázky PPN na nízkém i vysokém napětí, které proběhnou na specializovaném polygonu SŠEE Sokolnice.

Konference a praktických ukázek se budou účastnit odborníci a technici PPN energetických společností nejen z ČR, ale i ze zahraničí (zejména z regionu střední a východní Evropy), výměna zkušeností tedy proběhne i na mezinárodní úrovni. Dalšími účastníky budou střední odborné školy, které se podílí na školení osob pracujících pod napětím.

Součástí konference budou expozice odborných firem, které představí technologické prvky, nářadí a ochranné pomůcky vhodné pro PPN. Dále bude v rámci doprovodného programu pro účastzníky připraven neformální společenský večer. 


Jednacím jazykem konference je čeština a angličtina se zajištěným simultánním překladem.About Conference


We would like to invite you as well as your colleagues to the V. International Conference on Live Working held by the Czech Association of Energy Sector Employers (CSZE) in cooperation with Secondary School of Electrical and Power Engineering Sokolnice.

Conference takes place on 18th - 19th September 2018 in Sokolnice and Telnice (Czech Republic). 


Main goal of the conference is an exchange of experience in the field of live working on low, high, and very high voltage.

The conferences is intended especially for technical management and live working technicians of energy companies from the Czech Republic, Slovakia, Poland, Germany, Hungary, Slovenia and other countries from the region.

The conference will focus not only on exchange of experience between experts in the field live working but also on practical demonstrations of live working. The conference will also include expositions of professional companies that will introduce their technological components, tools, and protective equipment suitable for the LW.


Conference language is Czech and English (with simultaneous translation).